Adri Langbroek

Hoofdthema in al zijn werk is de mens in het landschap. De basis daarvan ontleent hij aan teksten, muziek, reizen en de natuurlijke dagelijkse beleving, waarin komen, ontmoeten en afscheid, elementen zijn. Soms zijn dit heftige momenten, vol en rijk, terwijl daartegenover perioden staan van rust, leegte en ruimte. Het werk bestaat, beeldend gezien, uit doorlopende verhaallijnen. Muziek en tekst creëren emotie en herinneren hem aan zijn jeugd: leven in de randzone van stad en buitengebied, dichtbij de velden, de klank, kleur en geur van de natuur. Deze herinneringen verbeelden ‘de mens in het landschap’.