Jetty van Well 2018-07-08T21:55:05+00:00

Project Description

Jetty van Well

Schilderes van licht en sfeer; van verhalende portretten, van landschappen vol stilte, licht en ruimte waar de toeschouwer in wil dwalen. Het boeit haar met tastbare verf ontastbaar licht weer te geven.